Projekce Spurný

V oblasti projekční činnosti se zabýváme zhotovováním • územně plánovací dokumentace
 • dokumentace k územnímu řízení
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dodavatelské dokumentace
 • návrhů a realizací interiérů
 • inženýrskou činností v oblasti přípravy a realizace staveb
 • zajištění fyzikálních měření (radon, zemní odpor apod.)
 • zajištění geodetických prací
 • odborných expertíz a posudků z oblasti architektury, statiky,
  geologie, odborných profesí, fyziky staveb, akustiky
 • ekonomických rozvah a posudků v oblasti stavebnictví
 • projektů technických zařízení budov a zdrojů tepla
 • energetických auditů budov
Copyright (c) Projekce Spurný 2024