Projekce Spurný

Projekční kancelář Spurný - projekce funguje na trhu od roku 2006. Základním předmětem činnosti společnosti je projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, příprava a realizace staveb.

Hlavním cílem společnosti je poskytovat projekční činnost ve výstavbě s vysokou mírou individuálního osobního přístupu k zákazníkovi a jeho potřebám. Snažíme se zákazníkovi rozmlouvat katalogová řešení jeho bydlení a navrhnout mu osobitou alternativu. Důraz je kladen na volnou dispozici, harmonii bydlení a propojení interiéru domu s přírodou vnějšího světa, kterou se snažíme nenásilně dotvořit. Zároveň si zakládáme na poctivosti a na tom, že dané slovo musí být vždy dodrženo. Domníváme se, že pouze tímto přístupem je možno zbudovat díla, která budou svým majitelům dobře sloužit. A pouze spokojený zákazník je tou správnou reklamou a vzpruhou do další práce. Jan Spurný

Ing. Jan Spurný (1979) po absolvování Střední průmyslové školy v Prostějově, obor Pozemní stavitelství vystudoval fakultu stavební na Vysokém učení technickém v Brně. Už v průběhu studia a po jeho dokončení pracoval jako stavbyvedoucí a hlavní rozpočtář v olomoucké stavební firmě. V roce 2006 zakládá projekční kancelář která je od roku 2009 jeho výhradní pracovní náplní. Je členem komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jako autorizovaná osoba je pojištěn u ČKAIT proti škodám způsobeným autorizovanou osobou.

Copyright (c) Projekce Spurný 2024